Fysiotherapie

Fysiotherapie is het vakgebied van het menselijk bewegen: de fysiotherapeut houdt zich bezig met het bewegen van 

mensen in hun dagelijkse omgeving en maatschappelijke participatie. De fysiotherapeutische zorg richt zich op de 

oorzaken van gezondheidsproblemen en op de gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen, met als doel het 

bevorderen van de gezondheid met betrekking tot het bewegen in relatie tot participatie in de samenleving. 

Voortbouwend op het zoeken naar oorzaken schenkt de fysiotherapeut veel aandacht aan preventie. 


De fysiotherapeut legt de bewegings(on)mogelijkheden van de patiënt vast. Hij onderzoekt op welke wijze het bewegen 

plaatsvindt om te analyseren waarom de patiënt juist op deze manier beweegt. In de analyse zoekt de fysiotherapeut naar

oorzakelijke en beïnvloedbare factoren op basis waarvan hij in samenspraak met de patiënt de doelen en het 

behandelplan opstelt. 

Het doel van de behandeling is het optimaliseren van het bewegen van de patiënt uitgaande van zijn vermogens en 

binnen de mogelijkheden die er zijn.


Werkwijze

De werkwijze van de fysiotherapeut kenmerkt zich door een bewuste, procesmatige, systematische en doelgerichte 

aanpak. Deze aanpak wordt omschreven als het methodisch fysiotherapeutisch handelen. Door deze werkwijze is de 

fysiotherapeut in staat zorg op maat te leveren die transparant en toetsbaar is.


Na het onderzoek verwoordt de fysiotherapeut het gezondheidsprobleem in een fysiotherapeutische diagnose.

Hij baseert zich op gangbare en daartoe aangewezen en onderbouwde diagnostische vaardigheden. Met behulp van de ICF (Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren) wordt het functioneringsprobleem van de patiënt beschreven.

De term ‘menselijk functioneren’ in de ICF verwijst naar functies, anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie. 

De term ‘functioneringsprobleem’ verwijst naar stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. Daarnaast bevat de 

ICF een verwijzing naar externe factoren die van invloed kunnen zijn op het gezondheidsprobleem (WHO-FIC CC 

Netherlands 2002).


In de behandeling past de fysiotherapeut diverse verrichtingen toe. De keuze voor verrichtingen maakt hij op basis van 

klinische expertise en de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt. Daarnaast baseert hij zijn keuze op het 

best beschikbare en wetenschappelijk onderbouwde bewijs (waaronder richtlijnen).


Geen verwijzing nodig!

Invoering van directe toegankelijkheid maakt het mogelijk om de fysiotherapeut te raadplegen zonder verwijzing van een 

arts. In het onderzoek screent de therapeut of de symptomen binnen of buiten het fysiotherapeutische domein liggen. 

Is dit laatste het geval dan kan de therapeut u adviseren een afspraak te maken met een arts of specialist.


Mevr. MFP Dacar is als fysiotherapeut officieel geregistreerd in het BIG-register sinds 1983 nummer 49033394404, in het 

AGB-register sinds 1983 onder nummer 04001759, in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en lid van de Koninklijk 

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.


Zoekt u een professionale fysiotherapeut? Maak hier een afspraak.

Praktijk Dacar is officieel geregistreerd als zorgverlener in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister, in het AGB-register onder M.F.P. Dacar wat betreft Fysiotherapie, Acupunctuur en Toegepaste Kinesiologie, als Registertherapeut BCZ in het RBCZ-register en bij de SCAG. Wij zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF-KRF, Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur NVA, Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten LVNT, VECOZO en VEKTIS. Praktijk Dacar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14116389.
© Praktijk Dacar -