Therapeutische Coaching

"Als je altijd doet wat je gedaan hebt
krijg je wat je altijd gekregen hebt ... "

Vage klachten? Gevoel "vast" te zitten? Gedachten die alsmaar in de rondte gaan? Moeilijk of niet meer in staat de zonnige kant van het leven te kiezen? Er zijn veel klachten die geen direct aanwijsbare oorzaak lijken te hebben. Het plaatje links maakt al duidelijk dat onze emotie en denken heel erg beinvloed worden door de inwerking van een veelheid aan systemen en processen in ons lichaam. 

Praktijk Dacar heeft veel ervaring met het aanpakken van "vage" klachten. De opluchting bij clienten eindelijk weer steviger in het leven te staan is een dankbaar resultaat.

Intake

Elk behandeltraject begint met een uitgebreide intake, waarin medische historie en de hulpvraag centraal staan. Op basis hiervan wordt een persoonlijk behandel- & coachplan afgestemd.

Behandel- & Coachplan

Het persoonlijke behandel- & coachplan omvat een combinatie van lichaamstherapie en coachingsgesprekken. Juist door de enorme impact van de diverse lichaamsprocessen op de emotie en het denken, is het belangrijk hierin stap-voor-stap zoveel mogelijk balans te creëren en het lichaam aan te zetten het eigen herstelvermogen te laten werken.

Het lichaam verschaft ook informatie welke in de coachingsgesprekken gericht ingezet wordt om denkpatronen te ontrafelen en de eigen keuzevrijheid zichtbaar te maken.

In de behandelingen kan een diversiteit van technieken ingezet worden.

Ook kunnen voedingsadvies en thuisoefeningen deel uitmaken van het plan.

Nazorg

Praktijk Dacar vindt nazorg uiterst belangrijk. Vragen kunt u altijd stellen, bij voorkeur met een emailtje. Wij nemen dan snel contact op om uw vraag te bespreken. Daarnaast kunnen een of meer nazorgafspraken worden gemaakt om na te gaan of uw lichaam de therapie goed oppakt.

Heeft u vage klachten, deprimerende gedachten, het gevoel dat het lichaam niet meewerkt? Maak een afspraak voor een Intake en bepaal dan hoe u verder wilt gaan.

Praktijk Dacar is officieel geregistreerd als zorgverlener in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister, in het AGB-register onder M.F.P. Dacar wat betreft Fysiotherapie, Acupunctuur en Toegepaste Kinesiologie, als Registertherapeut BCZ in het RBCZ-register en bij de SCAG. Wij zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF-KRF, Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur NVA, Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten LVNT, VECOZO en VEKTIS. Praktijk Dacar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14116389.
© Praktijk Dacar -