Toegepaste Kinesiologie

Toegepaste Kinesiologie, letterlijk 'De leer van de beweging', is een therapeutische manier van werken waarbij er

gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam 

verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld.

Bij de spiertesten wordt een arm of been van de cliënt in een zodanige uitgangspositie gebracht waardoor één 

bepaalde spier wordt geïsoleerd. De tester oefent daarop een zachte druk uit om te kijken of de spier voldoende 

energie heeft om die te weerstaan. Wanneer de spier deze zachte druk niet kan weerstaan wordt de test 'zwak' 

genoemd en is er sprake van een onbalans. De reden daarvoor kan in allerlei vormen van stress liggen en stress 

kost energie. Binnen de kinesiologie wordt het begrip stress zeer ruim opgevat en onderverdeeld in 3 groepen:

  • mechanische stress: lichamelijke problemen als gevolg van (sport)blessures, gewrichtsslijtage, orgaan-problemen en dergelijke;
  • chemische stress: gelegen op het gebied van voeding, zoals allergieën, verkeerd of eenzijdig eten, maar ook het gebruik van medicijnen, milieuvervuiling en electrosmog;
  • emotionele stress: de meest bekende vorm, die te maken heeft met problemen op het werk, in de relatiesfeer, angsten, verdriet en boosheid.

De kinesioloog kan zijn cliënt via de spiertesten inzicht geven in de oorzaak van zijn klachten. De testen vormen 

de puzzelstukjes die uiteindelijk met elkaar een beeld vormen van het hoe en waarom van de klacht. Er worden 

relaties gelegd met stress uit het heden, maar ook uit het verleden omdat het lichaam negatieve ervaringen lang 

kan vasthouden. Als het plaatje zo compleet als mogelijk is, test de kinesioloog, wederom door middel van 

spiertesten, uit wat de beste manier is om deze cliënt weer in balans te brengen en hoe zijn zelfgenezend 

vermogen het beste kan worden gestimuleerd. Want de eerste stap op weg naar genezing is inzicht in de oorzaak 

van de klachten.


Mw. MFP Dacar is officieel geregistreerd als lid van de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten (LVNT).

Heeft u klachten waarvan u denkt dat Toegepaste Kinesiologie wel eens de oplossing kan zijn? Maak hier een afspraak en ervaar onze werkwijze.

Praktijk Dacar is officieel geregistreerd als zorgverlener in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister, in het AGB-register onder M.F.P. Dacar wat betreft Fysiotherapie, Acupunctuur en Toegepaste Kinesiologie, als Registertherapeut BCZ in het RBCZ-register en bij de SCAG. Wij zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF-KRF, Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur NVA, Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten LVNT, VECOZO en VEKTIS. Praktijk Dacar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14116389.
© Praktijk Dacar -