Cosmetische Therapie

"If you feel good, you look good.
If you look good, you will feel even better."

Een uniek veld van toepassing is de cosmetische therapie. Hoe we er uit zien is een belangrijke bron van ons zelfvertrouwen. Zowel voor vrouwen als in toenemende mate voor mannen.

Intake

Elk behandeltraject begint met een uitgebreide intake, waarin medische historie en de hulpvraag centraal staan. Op basis hiervan wordt een persoonlijk behandelplan afgestemd.

Behandelplan

Het persoonlijke behandelplan kan een aantal behandelingen omvatten, waarin stap-voor-stap toegewerkt wordt naar de mogelijkheden die uw lichaam heeft en uw hulpvraag.

In de behandelingen kan een diversiteit van technieken ingezet worden.

Onder meer wordt acupunctuur ingezet om de energie in onze huid te harmoniseren. Met als resultaat een (her)activering van de lichaamseigen processen die ons jong houden.

Een andere veel ingezette techniek is de cranio sacraal massage, waarin de zo belangrijke nek en schedelbotten weer worden losgemaakt om de natuurlijke stroming van onze hersenvloeistof te optimaliseren. Dit als fundament van processen die zich bijvoorbeeld kunnen uitwerken via de huid.

Nazorg

Praktijk Dacar vindt nazorg uiterst belangrijk. Vragen kunt u altijd stellen, bij voorkeur met een emailtje. Wij nemen dan snel contact op om uw vraag te bespreken. Daarnaast kunnen een of meer nazorgafspraken worden gemaakt om na te gaan of uw lichaam de therapie goed oppakt.


Heeft u hangende oogleden, wallen onder de ogen, rimpels op plekken waar u ze eigenlijk liever niet heeft? Maak een afspraak voor een Intake en bepaal dan hoe u verder wilt gaan.

Praktijk Dacar is officieel geregistreerd als zorgverlener in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister, in het AGB-register onder M.F.P. Dacar wat betreft Fysiotherapie, Acupunctuur en Toegepaste Kinesiologie, als Registertherapeut BCZ in het RBCZ-register en bij de SCAG. Wij zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF-KRF, Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur NVA, Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten LVNT, VECOZO en VEKTIS. Praktijk Dacar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14116389.
© Praktijk Dacar -