Preventie Therapie

Als we gezond zijn denken we er niet aan. Maar als we klachten hebben is het onze grootste zorg: GEZONDHEID. Wist U dat in het oude China de artsen alleen betaald werden zolang mensen gezond bleven? Al van oudsher was men hier overtuigd van de prioriteit op preventie.

Veel cliënten hebben inmiddels de weg naar Praktijk Dacar gevonden om zichzelf een aantal malen per jaar te onderwerpen aan een "kleine beurt". Net als onze auto heeft ook het lichaam soms even dat duwtje nodig om bijna onmerkbare "verstopte filters" weer op te schonen, voordat er merkbare klachten ontstaan.

Doel van de check-up is het optimaliseren van het zelf-herstellend vermogen dat ons lichaam bezit.

Tijdens de behandeling blijkt vaak dat er een merkbare zwakte is in de benen of juist tussen links en rechts of anderszins. Meestal ontstaat dit geleidelijk, zodat het vrijwel niet opvalt dat er sprake is van een on-balans in het lichaam. 

De onbalans heeft per definitie invloed op hoe we ons voelen en daarmee de gedachten die we creëren (zie plaatje).

Meestal voelt de cliënt zich weer duidelijk helderder en energieker na de PREVENTIE THERAPIE.

Actief aan de slag met uw gezondheid? Probeer een PREVENTIE BEHANDELING en voel het resultaat.

Praktijk Dacar is officieel geregistreerd als zorgverlener in het uzi-register, in het Centraal Kwaliteitsregister onder nummer 50353, in het AGB-register onder nummer 04-00944 (Fysiotherapie) en nummer 90-00849 (Acupunctuur) en in het BIG-register onder nummer 49033394404 (M.F.P. Dacar). Mevr. M.F.P. Dacar is ingeschreven als Fysiotherapeut in het AGB-register onder nummer 04-001759 en als Acupuncturist onder nummer 90-022136, als Registertherapeut BCZ in het RBCZ-register onder nummer 306004R, als Registertherapeut Aanvullende Gezondheidszorg (RTAG) onder nummer 23273248 bij SCAG.  Wij zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF onder nummer 50353, Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur NVA, Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten LVNT (0401066K), VECOZO en VEKTIS
Praktijk Dacar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14116389.
© Praktijk Dacar -