Vakgebieden

Welkom bij Praktijk Dacar. Praktijk voor complementaire geneeskunde. 

Praktijk Dacar biedt diverse therapien aan:

Preventie Therapie heeft tot doel het zelf-herstellend vermogen van het lichaam te optimaliseren. Te vergelijken met het
reguliere onderhoud van een auto.

Curatieve Therapie richt zich op het oplossen van meer of minder duidelijke klachten. Dit kan varieren van acute pijn, complexe ziektebeelden tot emotionele hulpvragen.

Cosmetische Therapie heeft tot doel de energie in onze huid te harmoniseren. Met als resultaat een (her)activering van de lichaamseigen processen die ons jong houden.

Therapeutische Coaching is een steeds meer ingezette therapie waarin door combinatie van lichaamswerk en coachingsgesprekken een veelheid aan vaak "vage" klachten behandeld kunnen worden.

Welke techniek voor uw klachten of hulpvraag ingezet moet worden, zal zich tijdens de behandeling(en) aandienen. Wij werken vanuit de overtuiging dat U binnenkomt met een klacht die het resultaat is van al hetgeen U heeft meegemaakt. Het lichaam kan duidelijk aangeven waar de klacht en prioriteit zit. Afhankelijk van de duur en de aard van de klacht wordt gewerkt met een behandeling waarin technieken als fysiotherapie en/of acupunctuur en/of toegepaste kinesiologie worden toegepast.

Door de combinatie van verschillende technieken kan een grote diversiteit van klachten vanuit een totaal-inzicht worden begrepen en aangepakt worden. Dit maakt Praktijk Dacar uniek.

Praktijk Dacar is officieel geregistreerd als zorgverlener in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister, in het AGB-register onder M.F.P. Dacar wat betreft Fysiotherapie, Acupunctuur en Toegepaste Kinesiologie, als Registertherapeut BCZ in het RBCZ-register en bij de SCAG. Wij zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF-KRF, Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur NVA, Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten LVNT, VECOZO en VEKTIS. Praktijk Dacar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14116389.
© Praktijk Dacar -